Reklamacje

Reklamacje oraz chęć zwrotu lub zamiany towaru mogą być złożone w formie elektronicznej i przesłane na adres sklep@historiaskoku.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.
[Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc] [Reklamacja towarow.doc]