Polityka prywatności (RODO)

Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia,przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych przez Sklep Internetowy historiaskoku.pl (zwany dalej:„Sklepem”).
Właścicielem Sklepu i Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TEAM BUILDING POLSKA Kozłowski Tomasz z siedzibą w Warszawie,  NIP: 6121003934, Regon: 230843476, zwana dalej “Team Building Polska”. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Sklep dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających naszą witrynę internetową.

§2 Jak zbierane są dane?

Team Building Polska zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Sklepie poprzez założenie Konta Klienta oraz w przypadku, gdy Klienci dokonują jednorazowego zakupu bez zakładania Konta w Sklepie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania ze świadczonych przez nas usług.

W przypadku rejestracji Konta w Sklepie, Klient podaje następujące dane:
– Imię i Nazwisko
– Adres poczty elektronicznej
– Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo i kraj)
– Numer telefonu
– W przypadku Przedsiębiorców: nazwa firmy i NIP

Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta.
W przypadku składania jednorazowego zamówienia w Sklepie, zakres danych niezbędnych do wskazania przez Klientów jest następujący:
– Adres poczty elektronicznej
– Imię i Nazwisko
– Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo i kraj)
– Numer telefonu
– W przypadku Przedsiębiorców: nazwa firmy i NIP

W przypadku osobistego kontaktu Klienta ze sklepem (wiadomość elektroniczna, telefon  itp.) przekazywane są następujące dane:
– Adres poczty elektronicznej
– Imię i Nazwisko
– Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo i kraj)
– Numer telefonu
– W przypadku Przedsiębiorców: nazwa firmy i NIP.

Podczas korzystania ze Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do komputera użytkownika – zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ i wersja systemu operacyjnego).
Mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach.

§3 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

Po dokonaniu Rejestracji Konta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu:
– utworzenia indywidualnego konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz
– zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia.
W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, z którą współpracuje Sklep.
Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem.

§4 Dostęp do danych osobowych

Do danych osobowych zbieranych przez Team Building Polska mają bezpośredni dostęp wyłącznie uprawnieni pracownicy firmy po wcześniejszej autoryzacji. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie obowiązujących przepisów.
Team Building Polska zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich przeglądania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych osobowych, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Panelu Klienta w Sklepie. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sklep może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności.

W każdej chwili możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania Twoich danych osobowych wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected], jak również wnieść skargę do organu nadzoru w sprawach ochrony w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W przypadku subskrypcji biuletynu Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu poczty elektronicznej z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji w Panelu Klienta (po zalogowaniu).

§5 Zabezpieczenia

Team Building Polska stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Team Building Polska zobowiązuje się chronić dane Klientów zgodnie z normami bezpieczeństwa i zachowania poufności.
Dane osobowe w Sklepie są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta użytkownika. W celu utworzenia nowego hasła należy podać adres poczty elektronicznej w formularzu dostępnym na stronie „Nie pamiętasz hasła?”, znajdującym się poniżej formularza logowania do konta w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej zapisany w profilu użytkownika.
Team Building Polska nie wysyła do klientów żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła do Konta Klienta.

§6 Pliki Cookies, Adres IP

Sklep używa niewielkich plików, tzw. cookies. Zapisywane są one przez oprogramowanie Sklepu na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików cookie pomagają dostosowywać oferowane przez Sklep produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.

Nasze oprogramowanie wykorzystuje trzy typy plików cookies:
1) Cookies sesji: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesji nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
2) Cookies stałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies stałych, tworzonych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za zgodą klienta (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób stały.
1) Cookies własne: uwierzytelnianie Klienta w Sklepie i utrzymanie sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie się logować, analiza, badanie i audyt oglądalności, a w szczególności używane do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć,w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej Sklepu.

Sklep wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla systemów komputerowych Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania. Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia zapisywania plików cookies na komputerze. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami,które wymagają plików cookies.

Jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies? Proszę skontaktuj się z twórcą przeglądarki internetowej z której korzystasz lub sprawdź informacje na jego stronie internetowej.

Team Building Polska może gromadzić adresy IP klientów. Adres IP jest numerem przydzielany komputerowi klienta Sklepu przez dostawcę usług internetowych. Większość operatorów przypisuje komputerowi adres dynamicznie, zmienia się on przy każdym połączeniu z Internetem. Z tego powodu traktowany jest, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Sklep przy diagnozowaniu problemów technicznych z oprogramowaniem sklepu, tworzeniu analiz i statystyk.
Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Mogą one różnić się zasadniczo od niniejszej Polityki Prywatności.

§7 Zmiany Polityki Prywatności

Team Building Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Dodatkowe informacje: kontakt
Data ostatniej aktualizacji: 25.05.2018.